بسم الله الرحمن الرحیم

پایگاه علمی فرهنگی جرجیس پیامبر

زیارت نامه حضرت جرجیس (ع)

مسیر زیارتگاه حضرت جرجیس (ع):

لازم به ذکر است. همانطور که گفته شد حضرت جرجیس (ع) بیش از هفتاد بار به شهادت رسید. و به اذن الهی دوباره زنده شد. بدیهی است در هر محلی که این معجزات بزرگ اتفاق می افتاد به برکت خون پاک آن حضرت و معجزه زنده شدن ایشان به عنوان مشهد و مکان مقدسی مبدل میشد بنا بر این کاملا روشن است .که مَشاهد متعددی به نام آن حضرت در مناطق مختلف به ثبت رسیده باشد که هرکدام به نوبه خود منبع فیض زائران و مجاوران است .


عزیزانی که مشتاق زیارت حضرت جرجیس (ع) باشند . از راه زیر میتوانند مشّرف شوند :

1-استان آذربایجان شرقی ، شهرستان جلفا ، گلفرج ، کلیدداغی ، دره شام ، مقبره حضرت جرجیس (ع)