بسم الله الرحمن الرحیم

پایگاه علمی فرهنگی جرجیس پیامبر

بازدید: 24

سخنرانی درباره حضرت جرجیس (ع) «استاد رائفی پور»