بسم الله الرحمن الرحیم

پایگاه علمی فرهنگی جرجیس پیامبر

بازدید : 22
تاریخ ثبت : 1401-02-07 00:13:17
اخلاقی
راه مبارزه با هواپرسی
امام علی (ع)
کسی که خود را گرامی دارد، هوا و هوس را خوار شمارد.
من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته
نهج البلاغه حکمت (449)