بسم الله الرحمن الرحیم

پایگاه علمی فرهنگی جرجیس پیامبر

بازدید : 67
تاریخ ثبت : 1401-02-14 16:41:53
علم
دانشمندتر از همه مردم
حضرت محمد (ص)
دانشمندتر از همه مردم کسی است که دانش دیگران را بدانش خود بیفزاید
نهج الفصاحه حدیث 360