بسم الله الرحمن الرحیم

پایگاه علمی فرهنگی جرجیس پیامبر

بخش آیات و احادیث

فضیلت
برتری
هیچ کس بر دیگری برتری ندارد مگر بوسیله دین یا عمل شایسته
لیس لَا حَدَّ علی أَحَدٍ فَضْلُ الَّا بالدین هُوَ عَمَلُ صَالِح
نهج الفصاحه حدیث 2405
علم
دانشمندتر از همه مردم
دانشمندتر از همه مردم کسی است که دانش دیگران را بدانش خود بیفزاید
نهج الفصاحه حدیث 360
علم
طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است
دانش را بجوئید اگرچه در چین باشد زیرا طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است و فرشتگان بال خویش را برای طالب علم پهن می کنند زیرا از آنچه وی در طلب آنست خشنود هستند
نهج الفصاحه حدیث 324
اخلاق اجتماعی
روش زندگی با مردم
با مردم آن گونه معاشرت کنید، که اگه مُردید بر شما اشک ریزند، و اگر زنده ماندید، با اشتیاق سوی شما آیند.
نهج البلاغه حکمت 10
مرگ
ضرورت یاد مرگ
انسان با نَفَسی که میکشد، قدمی به سوی مرگ می رود
نهج البلاغه حکمت 74
شهید
دفاع از مال
هر که ضمن دفاع از مال خویش کشته شود شهید شده است
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شهید
نهج الفصاحه حدیث 2870
روزی
روزی
خواب صبحگاهی مانع قسمتی از روزی میشود.
اَنَّ اَلصُّبْحَهُ تَمْنَعُ بَعْضَ اَلرِّزْقِ
نهج الفصاحه حدیث 1572
اعتقادی
دنیا برای آخرت است
دنیا برای رسیدن به آخرت آفریده شد، نه برای رسیدن به خود
نهج البلاغه حکمت 463
علم
تشنگان مال و علم
دو گرسنه هرگز سیر نشوند : جوینده علم و جوینده مال
منهومان لا یشبعان:طالب علم و طالب دنیا
نهج البلاغه حکمت 457
اخلاقی
راه مبارزه با هواپرسی
کسی که خود را گرامی دارد، هوا و هوس را خوار شمارد.
من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته
نهج البلاغه حکمت (449)
اخلاق اجتماعی
پرهیز از شوخی بی جا
هیچ کس شوخی بی جا نکند، جز آن که مقداری از عقل خویش را از دست بدهد
نهج البلاغه حکمت (450)